Beyhan ÖZDEMİR – Fotoğraf Gösterisi

13 Kasım 2018 Salı akşamı saat 19:00’da konuğumuz olan A.Beyhan ÖZDEMİR fotoğraf sunumlarını bizlerle paylaşacak..
Tüm üye arkadaşlarımız ve fotoğraf dostlarımız davetlidir.
KASK Yönetim Kurulu.
 
Sunumlar :
1.”Kuzey Tayland Dağ Kabileleri”
2.”Fotoğraflar ve Hikayeler”
3.”Srebrenica’yı Unutma”
 
Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR
DEÜ GSF Öğr.Üyesi
 
1965 yılında Gaziantep’te doğdu. 1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Macar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. 1986’da girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Sinema-TV Fotoğraf” Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu.
 
1992’de DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Çağdaş Macar Sineması” konusundaki master teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1992 yılında TRT İzmir TV’sinde yardımcı yönetmen olarak çalıştı.
 
DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki Doktora çalışmasını 1996 yılında tamamladı. Fotoğrafın ortaya çıkışı, bir sanat olarak değerlendirilmesi ve günümüzde fotoğrafa müdahalenin teknik, ideolojik ve estetik boyutlarının incelendiği doktora teziyle “Bilim Doktoru” ünvanı aldı.
 
Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında 36 kişisel sergi açtı. Çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı, ulusal ve uluslararası toplantılarda konferanslar verdi. 60’tan fazla karma sergiye katıldı, dia gösterileri yaptı. 3 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 20 ödül, çok sayıda sergileme aldı. Çeşitli fotoğraf yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı.
 
40’a yakın ülke ve 300 civarında şehre fotoğraf yolculuğu yaptı. 2013-2015 yılları arasında TFSF Başkan Yardımcılığı yaptı. Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesidir.
 
Halen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı ve DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
TEKNOLOJİK GELİŞİM VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM ÇAĞINDA FOTOĞRAF SANATI
 
Fotoğraf; günlük etkinliklerimizle birleşmiş ve aynı zamanda da hayatın evrelerini belirleyen önemli fenomenlerden birisidir. Fotoğraf hem bir faaliyet, hem bir kitle iletişim aracı, hem de kendine özgü kuralları olan, toplumda ve sanat alanında geçerliliğini koruyabilen bir sanat olarak, çağdaş sanatların içinde yerini almıştır.
 
Teknolojik gelişim ve toplumsal değişim, sosyal, kültürel gelişmeler ve sanat alanındaki yeni tavırlar kuşkusuz fotoğraf sanatını da etkilemiştir. Bu etkileşim, fotoğrafın türlerini, konularını ve tekniklerini değişime uğratmıştır. Fotoğrafta uygulanan teknik, estetik ve ideolojik amaçlı müdahale yöntemleri fotoğrafın kendine özgü dilinin oluşmasını sağlamış ve anlatım olanaklarının sınırsızlığının farkına varılmıştır.